Общи условия за използване на партньорския портал

Общи условия

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу общи условия, преди да използвате електронната платформа за търговия на едро на уеб адрес: https://partner.primex-bg.com/

Използвайки електронната платформа за търговия на едро на посочения адрес, Вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

С настоящото Примекс установява търговските условия, които регулират достъпа на клиенти и покупката на стоки от електронната платформа за търговия на едро на Примекс (наричана за краткост „Платформата“).

Примекс предлага стоки на Клиента при условие, че те са предназначени само за препродажба. Покупки от частни лица в платформата за електронна търговия на едро не са разрешени.

Единствено регистрирани потребители имат право на достъп до платформата за търговия на едро след въвеждане на име и парола за достъп, които ги идентифицират като представител/и на регистрирани търговци на едро.

Клиентът гарантира, че само регистрирани потребители да могат да купуват стоки, от негово име, от електронната платформа за търговия на едро на Примекс и носи отговорност за всички злоупотреби с идентификационните данни, като обезщетява Примекс за произтичащите от това вреди, както и при друго нарушение на настоящите Общи условия.

I. Условия за покупка

Всички цени в електронната платформа за търговия на едро на Примекс са окончателни и важат за деня на поръчката.

Всички цени на продуктите са в лева с включен ДДС. Всички продукти, поръчани през Електронната платформа за търговия на едро, които в момента на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени в срок от 2 работни дни от датата на поръчката.

Доставката се извършва на посочен от Вас адрес с куриер. Той ще Ви бъде посочен от наш оператор, след като поръчката е финализирана. Вие ще следва да заплатите цената на доставката, като нашият оператор ще Ви информира за нея.

Поръчката може да бъде получена и на място в наш обект. Адресите на обектите са поместени на:  https://www.primex-bg.com/servizni-centrove.html

След извършване на покупка в електронната платформа за търговия на едро ще получите потвърждение по електронната поща с всички данни за Вашата поръчка, както и обаждане от наш оператор с допълнителна информация за времето за доставка, начина на доставка, сумата за заплащане и с окончателно потвърждение на дадената информация.

Връзки към други сайтове

Защитата на информацията се прилага за Електронната платформа за търговия на едро на Примекс и неговите подсайтове . Уеб страниците по подразбиране може да съдържат връзки към други доставчици в рамките на/и извън Примекс, за които тази декларация за поверителност не се прилага. Когато напускате Електронната платформа за търговия на едро на Примекс, Ви препоръчваме да прочетете отново декларациите за поверителност на личните данни на всеки уеб сайт, който събира лична информация.

Политика на Примекс на защита на личните данни

Защитата на личните данни на нашите клиенти е от съществено значение за компанията ни. Всички онлайн активности на Примекс са в съответствие с Европейското законодателство, Националното законодателство и общото законодателство за защита на личните данни. Защитата на личните данни е в сила за всяка информация, която ние сме събрали при посещението Ви на Електронната платформа за търговия на едро.

Примекс гарантира на своите клиенти конфиденциалността на представените информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

Ние никога няма да злоупотребим с Вашите данни по никакъв случай. Вашата лична информация никога няма да бъде давана на трети лица, освен ако не е изискана по законов път. Вашата лична информация може да бъде предоставена на трети лица единствено, ако вие сте дали съгласието си за това. Вие никога няма да получавате имейли, за които не сте се абонирали. Когато пожелаете, можете да се отпишете от получаване на имейли.

Събиране и обработване на информацията

Ние оценяваме конфиденциалността на личните Ви данни, ето защо Вашата информация е грижливо пазена. Личните данни са информацията, която Ви идентифицира - Вашето име, презиме, имейл или пощенски адрес. Примекс не събира информация, освен ако не сте дали разрешение за това, например когато поръчвате продукти или когато се абонирате за получаване на електронния ни бюлетин.

Използване и разпространение на личните данни

Примекс ще използва Вашата лична информация единствено поради технически причини, с цел администрирането на уеб сайта или за да Ви даде достъп до специфична информация или за комуникация с Вас. Примекс няма да разпространява информацията на трети лица, освен ако това не е съгласувано с Вас.

Цялата информация, която Вие предоставяте на Примекс, се контролира.

Клиенти, които не искат да получават повече имейл от нас, трябва да пишат до info@primex-bg.com. Ако промените Вашата лична информация (пощенски код, имейл, адрес, телефонен номер), моля да го отразите в информацията, която давате при последваща поръчка.

Автоматично записване на информацията (без личните данни)

При посещение на Електронната платформа за търговия на едро на Примекс, основната, нелична информация (брой посещения на Електронната платформа за търговия на едро, среден престой на Електронната платформа за търговия на едро, посетени страници) автоматично се записва. Тази информация се използва за измерване на активността на нашия сайт и подобряване на съдържанието и използваемостта му. Тази информация подлежи на бъдещо използване и не се разпространява на трети лица.

Бисквитки (Cookies)

Бисквитките са незабележими документи, които временно се съхраняват на твърдия ви диск и позволяват на нашия сайт да идентифицира вашия компютър следващия път, когато посетите Електронната платформа за търговия на едро. Примекс използва “бисквитки”, само за да събере информация относно използването на нашия уебсайт.

Право на информация

Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за защита на личните данни или как се обработва Вашата информация, моля свържете се с нас.

Национален телефон на клиента: 0700 10 122

E-mail: info@primex-bg.com

Приложимо право

1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2. Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез електронната платформа за търговия на едроелектронната платформа за търговия на едро ще бъдат решавани:

- чрез споразумение между Страните;

- при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общтите условия.

За нарушаване на правата, предоставени им по този сайт, клиентите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите.

Публикуване на промените

Всяка промяна в нашата политика и условия на ползване и поръчка ще бъде обявявана в партньорския портал на Примекс.

Алтернативно решаване на спорове АРС

Това е начин за извънсъдебно решаване на спорове. Неутрална трета страна — орган за решаване на спорове — ви помага да постигнете извънсъдебно споразумение. Съществуват различни видове органи за решаване на спорове, например органи за медиация, арбитражни органи, омбудсмани, помирителни органи, комисии за разглеждане на жалби от потребители. Всички те работят по различен начин, но като цяло помагат на вас и търговеца да намерите решение, което удовлетворява и двама ви. Това е по-лесно, по-бързо и по-евтино от завеждане на съдебно дело.

Можете да откриете списък с органи, които предлагат процедури за извънсъдебно уреждане на спорове в България: ТУК

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да подадете жалба като ползвате сайта ОРС

Публикуване на промените

Всяка промяна в нашата политика и условия на ползване и поръчка ще бъде обявявана на Електронната платформа за търговия на едро на Примекс.

Доставка

Не трябва да се притеснявате за доставката на Вашите продукти, тъй като ние ще Ви ги доставим до посочения от Вас адрес.

Ние се стремим да доставим продуктите Ви във възможно най-кратки срокове.

Срок и начин на доставка

При наличност на продукта към момента на заявяване на поръчката, доставката за територията на България ще бъде извършена в рамките на 2 работни дни.

Всички продукти се доставят по куриер или с Примекс транспорт до посочения от Вас адрес. Цената на доставката по куриер се заплаща от клиента.

Изчерпан продукт

Възможно е продуктът, който сте заявили, да е изчерпан към момента на заявяване на поръчката. В такъв случай Вие ще получите обаждане по телефона най-късно до изтичането на следващия работен ден, с конкретна информация от оператор на Примекс за получаване на продукта, в случай че е възможно доставянето му. Ако това не е възможно, поръчката ще бъде отказана.

Цени за доставка

Цената за доставка на гуми се формира на база броя и теглото на поръчаните гуми. Цената за доставка с куриер до адрес на клиента до всяка точка на България е 6 лв с ДДС за гума до 10кг, 8.40 лв с ДДС за гума от 10 до 16 кг и 14.40 лв с ДДС за гума от 16 до 32 кг. Допълнително се начислява комисиона за наложен платеж: 1 % върху сумата.

Получаването в център на Примекс или с транспорт от Примекс е безплатно.

Цените за доставка важат за територията на България.

Получаване на място в наш обект

Всички поръчки, направени през Електронната платформа за търговия на едро на Примекс и заявени за получаване на място в някой от обектите ни, ще запазват продуктите само и единствено в рамките на 1 ден. Ако продуктите не бъдат потърсени на място в посочения обект в рамките на този 1 ден, Примекс ще счита, че клиентът се отказва от поръчката си. Наш оператор ще се свърже с клиента, направил поръчката, и ще потвърди нежеланието на клиента да получи поръчката си.

II. Условия за пазаруване

Цени

Всички цени на продукти, предлагани чрез електронната платформа за търговия на едро („Електронната платформа за търговия на едро”) са крайни продажни цени, валидни само в рамките на деня, в който е била заявена поръчката. Всички цени на продуктите са посочени в лева и включват ДДС. Доставката на закупен продукт се заплаща от купувача допълнително, извън обявената крайна продажна цена на продукта. Цената на доставката на поръчаните продукти се определя автоматично в електронната платформа за търговия на едро, преди клиентът да потвърди окончателно поръчката си.

Потвърждение по телефон

Всички продукти, поръчани чрез Електронната платформа за търговия на едро, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени до посочения от Вас адрес в сроковете, посочени на Електронната платформа за търговия на едро, които текат от момента на получаване на изрично потвърждение от Вас по телефон относно заявената чрез Електронната платформа за търговия на едро поръчка към оператор на Примекс.

След натискане на бутона „Завършете поръчката” в Електронната платформа за търговия на едро, ще получите писмо с информация за Вашата поръчка по електронната поща, която сте попълнили. Трябва да очаквате и телефонно обаждане от служител на Примекс в рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време: от понеделник до петък от 8:30 до 18:00 часа и в събота от 09:00 до 16:00 часа. С това обаждане ще бъдете още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез Електронната платформа за търговия на едро продукт, за стойността на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.

Само след изрично потвърждение на заявената чрез Електронната платформа за търговия на едро поръчка, предоставено от Вас по телефон, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

Отказ от заявена поръчка

Само и единствено по време на телефонния разговор с оператор на Примекс, който се е свързал с Вас, можете да се откажете от заявената чрез Електронната платформа за търговия на едро поръчка, като ясно и изрично изразите това свое желание.

Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение пред служител на Примекс на телефон: 0700 10 122 или по електрона поща: info@primex-bg.com.

След потвърждаване на направената поръчка пред наш оператор и стартиране на нейното изпълнение вие губите правото на отказ от направената поръчка.

Начин на плащане

Заплащането на крайната продажна цена може да бъде извършено само чрез паричен превод по банков път (повече информация ще получите по телефона от нашите оператори).

III. Общи гаранционни условия

Настоящите Общи гаранционни условия уреждат правата и задълженията на клиентите на Примекс във връзка с гаранцията и рекламацията на стоки.

Ангажиментът към нашите клиенти не приключва с продажбата. Примекс предлага две нива на гаранционна защита: на ниво продукт и на ниво монтаж.

Гаранция на ниво продукт

Договорът (фактурата) и гаранционната карта се запазват от купувача до изтичане на гаранционния срок. Гуми, предоставени за рекламация, се разглеждат само след прeдоставяне на гаранционна карта от страна на купувача.

При предявяване на рекламация ще получите компетентно становище в срок от 15 дни.

Гаранцията за продукт е стандартна и касае производствени дефекти на гумите за срок от 24 месеца след закупуването им.

Условия на гаранцията

При поява на производствен дефект при нормална експлоатация и обслужване на гумите през гаранционния период, когато от грайфера остават не по-малко 1,6 мм, представете гумата в център Примекс. Ако при изследване на гумата от страна на фирмените представители се окаже, че гумата има производствен дефект, уреждането на рекламацията става на базата на продажната цена, намалена с процентното износване, като се отчита остатъчната използваема дълбочина на шарката, която е оригиналната дълбочина, намалена с 1,6 мм. В указания срок от датата на покупката гумите, показали фабричен дефект, се заменят със съответното доплащане.

Гаранцията е невалидна в следните случаи:

 • Гуми с дефекти, които са пряк резултат от модифициране структурата на гумата като поправки, направени от трети страни, нарязване или употреба съвместно с дефектни компоненти като вътрешна гума, колан или джанта;
 • Употребата на вътрешни гуми при гуми за монтиране без вътрешна гума;
  Гуми, чиито условия на експлоатация не съответстват на обозначенията на гумата (товар, скорост, налягане) и на нейното приложение;
 • Гуми, повредени при външни влияния (монтаж, демонтаж, състояние на превозното средство, спукване от външно тяло, увреждане при пожар и злополука, механично или химическо увреждане и т.н.);
 • Рекламации, свързани с бързо и неравномерно износване за леки, товарни и селскостопански гуми;
 • Натрошаване или оронване на всички видове гуми;
 • Товарни гуми, чийто риборд-ъгъл е повдигнат/деформиран повече от 7 мм;
 • Леки и товарни гуми: смущение при шофиране след износването на първите 10% от законната дълбочина на грайфера. Изключения могат да бъдат направени при съществуващ дефект на гумата, когато клиентът може да докаже с документи, че проблемът е заявен преди 10%-ното износване на гумата;
 • Селскостопански и индустриални гуми: смущения при шофиране след износването на първите 10% от дълбочината на грайфера или след 500 работни часа, което се случи първо. Изключения могат да бъдат направени при съществуващ дефект на гумата, когато клиентът може да докаже с документи, че проблемът е заявен преди 10%-ното износване на гумата или преди гумата да е достигнала 500 работни часа;
 • Издутини на страницата след износване на първите 10% от дълбочината на грайфера на леките гуми.

Независимо от търговската гаранция Примекс отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112 до чл.115 от ЗАКОНA ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1.

стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1.

Гаранция на ниво монтаж

Гаранцията на ниво монтаж се прилага единствено когато дейностите по демонтаж, монтаж и баланс на гумите са извършени в център Примекс.

Ние гарантираме, че монтажът на гумите ще бъде без дефекти и предоставяме на клиента срок от 15 дни, в който безплатно ще извършим повторен демонтаж, монтаж или баланс в случай че такива се появят.

Гаранцията на ниво монтаж не покрива дейности, извършени от други сервизни центрове, различни от Примекс.